එදිනෙදා ජීවිතයේ දී ශාරීරික යෝග්‍යතාවය නිවැරදිව පවත්වා ගමු – Jeevithayata Idadenna – 2021.04.19