Sadaham Yathra – Sirasanamami – Adhi Vap Poya – 2020.010.01