සිරස TV 22 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් ආශීර්වාද ලබාගැනීමට

සිරස TV 22 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් ආශීර්වාද ලබාගැනීමටත් සිරස TV ඉදිරි දැක්ම වෙනුවෙන් අනුශාසනා , උපදෙස් ලබා ගැනීමටත්
අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහනායක වරකාගොඩ ඥාණරතන නායක ස්වාමීන් වහන්සේ බැහැදැකීමට
MTV සහ M Entertainments ආයතනන ද්විත්වයේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරී නීතීඥ සුසාර දිනාල්,
MTV /MBC මහජන සම්බන්දතා අධ්‍යක්ෂක ප්‍රියන්ත විජේසිංහ,
News First අධ්‍යක්ෂක සාමාන්‍ය අධිකාරී – යසරත් කමල්සිරි යන මහත්වරුන් සහභාගී වුණා.