සිරස TV 22 වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් ආශීර්වාද ලබාගැනීමට – කොළඹ අගරදගුරු අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් බැහැදැකීම