මළ සිරුරකින් වෛරසය බෝවෙන්න පුලුවන් – ක්ෂුද්‍ර ජීවි විශේෂඥ වෛද්‍ය මුදිත අබේකෝන් – Aharenna