පොලිසිය අයථා ලෙස ක්‍රියාකරොත් මොකද කරන්නේ? – Jeewithayata Idadenna