හෂාන් තිලකරත්නට පෙම්වතිය මුණ ගැසුණු විදිහ – Jeevithayata Idadenna