Duka Hadu Devi (දුක හාදු දේවි) Manjula Pushpakumara & Madawa Indiketiya – Sulan Kurullo