මාටින් වික්‍රමසිංහ ශූරීනේ ගම්පෙරළියේ ජිනදාස කවුද ? – ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජේම්ස් පීරිස් ප්‍රත්‍යාවලෝකන සිනමා දැක්ම –